PER-Auktoriserat företag – AAA

Alsike Plattsättning är ett PER-Auktoriserat företag – AAA

Alsike Plattsättning - Ett PER-Auktoriserat företagFöretaget är medlem i Byggkeramikrådet » och auktoriserade av PER – Plattsättnings Entreprenörers Riksförening.

Auktorisationen innebär att PER-företagen genomgått en särskild utbildning omfattande ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. De auktoriserade företagen har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten.

Här kan du läsa mer om vad auktoriseringen innebär »